Horizont 98. Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: Integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése a Horizont 98 Kft-nél

A szerződött támogatás összege: 7 146 000 Ft (50%)

A kölcsön összege: 8 932 500 Ft (40%)

 

A projekt tartalmának bemutatása:

Megtörtént a szoftvermodulok bevezetése a Támogatói Okiratnak megfelelően.

A paraméterezés, a folyamatok leírása, és az oktatás kiemelt jelentőséget kapott a bevezetés során. A projekt sikere az, ha a rendszer teljes indulása után a felhasználók hatékonyan tudják használnia szoftver funkciót, aminek eredménye az, hogy olyan összetételű adatok kerülnek a rendszerbe, amik lehetővé teszik:

 • a korábbinál hatékonyabb munkavégzést (ami alapvetően azt jelenti, hogy azonos létszámmal nagyobb forgalmat lehet bonyolítani)
 • a folyamatok mélyét és összefüggéseit is megmutatni képes elemzéseket, vezetői információkat.

A készletnyilvántartó rendszert a raktárvezető és a raktárosok használják. A gyártási modult, a gyártási folyamatok követését, termelékenységi és költségelemzéseket a keverő üzemvezető és dolgozói használják. A növénytermesztés integrációt szervezők feladata a szerződések kötése-nyilvántartása, inputanyag kiadása-számlázása, szerződött termények elszámolása, ők a pénzügyi modult és a dokumentumkezelőt használják, a pénzügy-számviteli munkatársak, valamennyi közép- és felsővezető a pénzügyi modult és a kontrolling és döntéstámogató modult használják.

Modulok funkcionalitása:

Kontrolling és döntéstámogatás modul funkciói: A rendszer képes a vállalat adatbázisához csatlakozni, és az ebből kapott adatokat feldolgozni, elemezni. Riportok eredmények exportálása. A rendszerből riportok eredményéi exportálhatóak (menthetőek) tovább felhasználható formátumban.

Tényadatok folyamatos vezetése, betöltésének lehetősége. A rendszerben módosítható a leltárkészlet, és lehetőség van a munkaidő munkadarabonkénti rögzítésére, legalább napi egyszeri alkalommal. Modellek készítése. A rendszer képes költséganalízist készíteni munkabérelemzés, gépüzemeltetési költség alapján. Pénzügyi és számviteli modul működése: az adóbevallás, a különféle pénzügyi és főkönyvi-listák, kartonok, a mérleg és eredmény-kimutatás, további kimutatáskészítők, munkaszámok. Elektronikus dokumentumkezelő modul működése: Dokumentumok, számlák érkeztetése, iktatása. Jogosultsági szintek létrehozása. Dokumentumok tárolása, iktatása, típusfüggetlen archiválás. Dokumentum változások követése, verziók tárolása. Dokumentumok partnerekhez, dolgozókhoz, projektekhez rendelése. Szabad szavas keresés a dokumentumtárban, a szövegekben, illetve leíró adatokban. Beszerzés, logisztika modul működése: Termék(cikk) csoportok kezelése, Termékcsoportok hierarchiába rendezése Lekérdezések termékcsoportonként. Termékek teljes körű nyilvántartása, Termékekhez rendelhető idegen nevek külföldi számlák esetén, Vonalkód-kezelés. Partnerek teljes körű nyilvántartása. Számlák csoportos nyomtatása. Gyűjtők használata (költséghely, munkaszám, projekt, ágazat). Kedvezmények kezelése (százalékos, egyösszegű, mennyiségi, kontó stb.) Többféle számla formátum (kinézet), Több nyelvű bizonylatok.

 

A projekt befejezési dátuma: 2020.12.13

A projekt azonosító száma: GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2017-01036


 „VP KTK 2020“

 

Felhívjuk a Kedvezményezettek figyelmét, hogy a Vidékfejlesztési Programból támogatott projektek esetében a kommunikácós kötelezettségeket illetően kizárólag jelen dokumentum az irányadó („VP KTK 2020”). Az Irányító Hatóság a kommunikációs kötelezettségek változása esetén közleményben tájékoztatja a Kedvezményezetteket.

 

A kötelezettség a 2016. május 2. után kötött támogatói okiratra vonatkozik.

 

A kedvezményezetteknek nincs kommunikációs kötelezettsége az alábbi esetekben:

 • 3 millió Ft támogatási összeg alatt a pályázati felhívás típusától függetlenül;

 

továbbá

 

 • Az erdőterületek fejlesztésére és az erdők életképességének javítására irányuló beruházások,
 • Erdősítés támogatása,
 • Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása,
 • Agrár-környezetvédelem és éghajlatváltozás,
 • Agrár–környezetgazdálkodási kifizetés,
 • Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése,
 • Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és egyes mikroorganizmusok ex situ megőrzése,
 • Ökológiai gazdálkodás,
 • Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása,
 • Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések,
 • Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések,
 • Kifizetések természeti és egyéb sajátos hátrányokkal küzdő térségekben,
 • Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken,
 • Állatjólét,
 • A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás,
 • Erdő-környezetvédelmi / éghajlat szolgáltatások / erdővédelem,
 • Erdő-környezetvédelmi kifizetések,
 • Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése, fejlesztése,
 • Egyéb, beruházással nem járó projektek esetén.

 

1.     BEVEZETŐ A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM KTK 2020 ÚTMUTATÓHOZ

 

„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: A vidéki térségekbe beruházó Európa”

 

Ez a dokumentum a Kedvezményezettek számára minimálisan kötelező kommunikációs tevékenységet, eszközöket írja elő. A fejlesztések finanszírozása az Európai Unió Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapjából (EMVA) történik a Magyar Állam társfinanszírozása mellett.

A kommunikációs költségek elszámolhatóságát alapvetően a pályázati felhívás és jelen KTK együttesen szabályozza.

 

2.     KEDVEZMÉNYEZETTEK TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKRA

2.1      Tájékoztató tábla kihelyezési kötelezettsége projektméret szerint

A tájékoztató táblák feladata a lakosság figyelmének felhívása az adott helyen megvalósuló/megvalósult európai uniós fejlesztés kapcsán, amely biztosítja a források átlátható felhasználását. Ezért fontos, hogy a táblákat jól látható helyen, olvasható távolságba helyezzék ki a Kedvezményezettek. Amennyiben a támogatás több megvalósítási helyszínre is kiterjed, elegendő egy tábla kihelyezése az egyik megvalósítási helyszínen a teljes projektre vonatkozó adatok feltüntetésével.

 

A tábla elkészítéséhez segítséget nyújt az ún. „táblagenerátor” program, mely a www.palyazat.gov.hu oldal <Részletes információk> részének <Arculati kisokos> pontjában, vagy az alábbi közvetlen linken https://emir.palyazat.gov.hu/nd/enIOBZqMZdayqxLpAUGM/ elérhető. A táblagenerátor minden[1] arculati elemet szabályosan megjelenít egy nyomdakész dokumentumban.

 

 1. lépés: Megfelelő méretű tábla kiválasztása

 

 

A Vidékfejlesztési Program esetén az alkalmazandó táblák összefoglalója:

 

 • „B” típusú tábla: mérete: 300 cm x 150 cm – (csak 150 millió Ft támogatási összeg feletti infrastruktúra vagy építkezési projekt esetén)
 • „C” típusú tábla: mérete: 59,4 cm x 42 cm (A2)
 • „D” típusú tábla: mérete: 29,7 cm x 42 cm (A3)

 

 

Tételes felsorolás az alkalmazásról:

 • 3 millió Ft támogatási összeg alatt nem szükséges táblát kihelyezni.
 • 3-15 millió Ft támogatási összegig D-típusú (A/3) tábla kihelyezése szükséges a nyilvánosság számára jól látható helyen a projekt végrehajtása alatt.
 • 15 millió Ft feletti támogatási összeg esetén alap esetben C-típusú (A/2) tábla kihelyezése szükséges a nyilvánosság számára jól látható helyen a projekt végrehajtás alatt.
 • Speciális esetekre vonatkozó előírások 150 millió Ft támogatási összeg felett:
  • 150 millió Ft támogatási összeg feletti infrastruktúra vagy építkezés finanszírozására vonatkozó projekt esetén nagyméretű B-típusú (300 cm x 150 cm) tájékoztató táblát kell elhelyezni a nyilvánosság számára jól látható helyen, amelyet a fenntartási időszak végéig kint kell tartani.
  • 150 millió Ft támogatási összeg feletti infrastruktúra, építkezés vagy fizikai tárgy beszerzésének finanszírozására vonatkozó projekt esetén a táblát a fenntartási időszak végéig (ha van ilyen rögzítve a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban) a nyilvánosság számára jól látható helyen kint kell tartani. A tábla mérete:
   • Infrastruktúra vagy építkezés finanszírozására vonatkozó projekt esetén maradhat fenntartási időszakban is a B-típusú (300 cm x 150 cm) tábla, de ez igény esetén lecserélhető C-típusú (A/2)-es méretre a fenntartási időszakban,
   • Bármely egyéb (nem infrastruktúra vagy építkezési) projekt esetén C-típusú (A/2).
  • A LEADER-programokból finanszírozott helyi akciócsoportok helyiségeiben D-típusú tájékoztató táblát (A/3) kell kihelyezni a projekt végrehajtása alatt. Jelenleg a táblagenerátor nem tartalmaz LEADER program logót, a fejlesztés 2016. év 2. felében fog megvalósulni. Addig kérjük a Kedvezményezetteket, hogy a nyomdai kivitelezés során a táblák jobb felső sarkában tüntessék fel a LEADER logót.

(A nyomdai kivitelezés során az EPS formátum használata javasolt.)

 

 

 1. lépés: Támogatási alap kiválasztása

 

 

Felhívjuk a Kedvezményezettek figyelmét, hogy a megfelelő méretű projekttábla kiválasztása után, a Támogatási alapnál az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot kell kiválasztani. Egyéb támogatási alapra történő hivatkozás nem elfogadható!

 

 

 1. lépés: Adatok megadása

 

Az alábbi elemeket kötelező megjeleníteni a táblán a kötelező arculati elemek feltüntetése mellett:

 

 • a projekt címe és célja (max. 100 karakter),
 • a Kedvezményezett neve (max. 90 karakter),
 • támogatói okirat szerinti pontos támogatási összeg (a program kerekíti),
 • projekt azonosítószáma (átláthatósági szempontok miatt, nem kommunikációs céllal).

 

A táblán a teljes projekt címét (és nem csak az adott projekt elem címét) a megadott hosszúságban kell feltüntetni. Ha ennél hosszabb a projekt címe, akkor érthetően, rövidebben szükséges megjeleníteni. Akkor szükséges a célra vonatkozó utalás, ha a címből nem egyértelmű, hogy ténylegesen mi valósul meg a fejlesztés során.

 

 1. lépés: A tábla kivitelezése és kihelyezése

A táblagenerátor által készített nyomdakész dokumentumot a projektgazda az általa kiválasztott nyomdában kivitelezteti.

A tábla anyaga minimum 3 milliméter vastag műanyag legyen.

A Kedvezményezett a projekt tényleges, fizikai megkezdésekor köteles kihelyezni a tájékoztató táblát a projekt helyszínén jól látható helyen.

A kihelyezett tábláról készüljön fotó, amely bizonyítja a feladat teljesítését. Projekt dokumentációval kapcsolatosan előírtaknak megfelelően kell feltölteni, megőrizni a fotót.

Abban az esetben, ha támogatói okirat módosítás történt és változtak a táblán szereplő adatok, akkor lehetőség van matrica alkalmazásával az adatok frissítésére.

Fontos, hogy a táblán mindig a legfrissebb, valóságnak megfelelő adatok legyenek feltüntetve. A változások átvezetését egy hónapon belül szükséges elvégezni.

Amennyiben a tábla műemlék jellegű és/vagy olyan épületre kerül, amelynek külleme azt megköveteli, a tábla készülhet rézből (vagy megfelelő színű műanyagból), gravírozással megmunkálva, ahogy azt az épületre vonatkozó szabályozás előírja. Ez esetben el lehet tekinteni a színes kivitelezéstől.

Fontos megjegyezni, hogy egyes építési beruházások esetén kötelező kihelyezni egy építésügyi táblát[2]. Ezen kötelezettség alól nem ad felmentést a fent említett tájékoztató tábla. A két tábla nem egyesíthető, azok kihelyezésének célja és szabályai eltérőek.

 

Gyakran ismételt kérdés
 

Mi történhet, ha nem teszem ki a megfelelő táblát a projekt helyszínen?

Amennyiben a Kedvezményezett nem teljesíti a tábla-kihelyezési kötelezettséget, úgy szabálytalanná válhat a projekt megvalósítása, ami pénzügyi korrekciót (támogatás visszafizetést) vonhat maga után. (Akár a kommunikációs eszköz árán túlmutató büntetés is bekövetkezhet.)

Kérjük, fokozottan ügyeljenek változások esetén a táblán szereplő adatok frissítésére a változást követő egy hónapon belül.

Amennyiben a táblákra vonatkozó kötelezettség nem egyértelmű, tisztázás érdekében keressék a projekthez tartozó támogatót.

 

2.2      A Kedvezményezett már működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és frissítése a projekt fizikai zárásáig

A Kedvezményezett a már működő honlapján köteles a projektjéről információt feltölteni, és az adatokat naprakészen tartani. Az európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztéseket bemutató aloldal elérhetőségét a honlap főoldalán jól látható helyen kell elhelyezni.

A Kedvezményezettnek az alábbi tartalmi elemeket szükséges megjelenítenie a honlapján a projekthez kapcsolódóan:

 • a Kedvezményezett neve,
 • a projekt címe,
 • a szerződött támogatás összege,
 • a támogatás mértéke (%-ban),
 • a projekt tartalmának rövid bemutatása
 • a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés)
 • projekt azonosító száma.

 

A Kedvezményezettnek az alábbi arculati elemeket szükséges megjelenítenie a honlapján a projekthez kapcsolódóan:

 1. Az alábbi ún. „infoblokk” olvasható méretben:

PDF formátum szerkesztéshez:

 1. Az EU logónál nem nagyobb Széchenyi 2020 logó:

PDF formátum szerkesztéshez:

Az a) és b.) esetekben általános arculati előírás, hogy a kötelező elemek feltüntetése mellett, ha a Kedvezményezett további logókat használ, az EU-logónak legalább akkora méretűnek kell lennie (magasságban, vagy szélességben), mint az EU-logón kívül használt bármely legnagyobb méretű logónak.

Gyakran ismételt kérdés
 

Mi a teendő, ha nem rendelkezem honlappal?

Amennyiben a Kedvezményezett nem rendelkezik honlappal, úgy nem vonatkozik rá ez a kötelezettség. Az európai uniós támogatás miatt nem kell honlapot készíttetni.

Amennyiben a Kedvezményezett már rendelkezik a tevékenységét ismertető bármilyen honlappal, akkor ezen kommunikációs kötelezettség teljesítése kötelező számára.

 

 

 

2.3      Tájékoztatási és kommunikációs anyagok

A Vidékfejlesztési Program keretén belül finanszírozott projektek esetén a kiadványok (például ismeretterjesztő füzetek, brosúrák és hírlevelek) és plakátok címoldalán szerepelnie kell az ún. infoblokknak és a Széchenyi 2020 logónak. (Ld. előző pontban.)

 

Általános arculati előírás, hogy a kötelező elemek feltüntetése mellett, ha a Kedvezményezett további logókat használ, az EU-logónak legalább akkora méretűnek kell lennie (magasságban, vagy szélességben), mint az EU-logón kívül használt bármely legnagyobb méretű logónak. A tájékoztató és emlékeztető táblán a kötelezőkön kívül további logó nem használható.

 

3.     ELÉRHETŐSÉGEK

 

Miniszterelnökség Ügyfélszolgálat

Telefon: +36 1 896 0000

E-mail: http://palyazat.gov.hu/eugyfelszolgalat

Honlap: http://szechenyi2020.hu/

 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Ügyfélszolgálat

Cím: 1095 Budapest, Soroksári út 22-24.

Telefon: (1) 374-3603, (1) 374-3604, Fax: (1) 475-2114

Levél cím: 1476 Budapest Pf. 407.

Email: ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu

Honlap: www.mvh.gov.hu

 

4.     JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK

 

A jelenlegi „VP KTK 2020” a Bizottság 2014. július 17-i 808/2014/EU végrehajtási rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról alapján készült.

[1] A LEADER programok esetén a LEADER logó elhelyezése is kötelező, amelyet még nem tud kezelni a táblagenerátor program, kérjük a Kedvezményezetteket, hogy a nyomdai kivitelezés során a táblák jobb felső sarkában tüntessék fel a LEADER logót.

[2] Ld. 191/2009(IX.15.)Korm. rendelet 5§ (6)